Re: [Forum] grafisk program til net-trafik

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Thu Sep 19 2002 - 09:18:28 CEST

Programmet compiler fint ved at jeg trykker
make
Men når jeg skal køre programmet, får jeg beskeden
'Permission denied
Hvorfor har jeg ikke adgang og til hvad? (Er det et checksumproblem, og hvad
er det?)

Torsdag den 19. september 2002 05:44 skrev du:
> On Thu, 19 Sep 2002, Claus Ladekjær Wilson wrote:
> > Jeg savner et lille program, som ligesom kppp lægger sig i bunden af min
> > skærm og viser, når der er trafik over netværket (grafisk). Kender nogen
> > et?
>
> Jeg bruger xnetload. Lidt ligesom xload, men logaritmisk.
>
> -Lars

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Thu Sep 19 09:22:33 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:06 CEST