[Forum] grafisk program til net-trafik

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Thu Sep 19 2002 - 01:41:45 CEST

Jeg savner et lille program, som ligesom kppp lægger sig i bunden af min
skærm og viser, når der er trafik over netværket (grafisk). Kender nogen et?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Thu Sep 19 01:49:33 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:06 CEST