Re: [Forum] hp 4100c og usb

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Thu Sep 12 2002 - 00:24:41 CEST

1) dpi-indstillingen ændrer sig fra version til version af xsane. (Er det den
du bruger?) Programmøren vil principielt ikke tage stilling til den endelige
udformning før version 1.0, og meget har ændret sig versionerne imellem. Det
bedste ville selvfølgelig være en trinløs skala fra 0-2400 dpi. Og tidligere
var der en trinløs skala fra 0-600, men altså ikke nu.
2) gamma er vist for viderekomne. Der findes en automatisk funktion i xsane,
som selv finder den rette gamma-værdi. Prøv at eksperimentere!
3) ved ikke så meget om det. Men usb har altid været lidt mystisk. Det lyder
meget ok, at det tager længere tid at boote med et usb-device. Mine egne
erfaringer er også magen til dine. Plus at jeg havde en masse "Usb timeout"
el. lign. beskeder.
Håber dette leder dig lidt videre!

Onsdag den 11. september 2002 16:18 skrev du:
> Jeg har nu fået xsane til at virke, men jeg har stadig tre mindre
> problemer, som intet har med hinanden at gøre:
>
> 1) Jeg kan godt indstille resolution, men ikke i de opløsninger, som jeg
> mener scanneren har (eks: 300, 600 dpi), men i nogle andre, f.eks. 320,
> 400 og 800 dpi. Har jeg fået oplyst nogle forkerte specifikationer ??
> 2) Man kan indstille gamma niveauet, men hvad i alverden er det ??
> 3) Scanneren har fordoblet opstartstiden. Den hænger under
> initialiseringen af "usb-uhci" og under "new hardware". Samtidig er den
> også blevet ekstremt langsom til "cat /proc/bus/usb/devices", som kan
> tage 15 sekunder !! USB controlleren er en NEC på et MSI Ultra Aru
> motherboard og OS er RH 7.3.
>
> På forhånd tak for jeres hjælpsomhed :-)
>
> Torben

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Thu Sep 12 00:28:32 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:06 CEST