Re: [Forum] Re: hyggemødet

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Tue Sep 03 2002 - 18:13:12 CEST

On Tue, 2002-09-03 at 13:57, kaj krinsmoe wrote:
> Hi,
> Der blev talt så sagte, at jeg knap kunne høre
> hvad der blev sagt.

Det er jeg ked af at høre. Du må bede os om at tale højere en anden
gang.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
  "See, partitioning is easy. Err... oops."
Received on Tue Sep 03 18:13:19 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:06 CEST