[Forum] Re: hyggemødet

From: kaj krinsmoe <kkrinsmoe@yahoo.dk>
Date: Tue Sep 03 2002 - 13:57:34 CEST

Hi,
     Der blev talt så sagte, at jeg knap kunne høre
hvad der blev sagt.

      Kaj
      <kkrinsmoe@stofanet.dk>

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
http://finance.yahoo.com
Received on Tue Sep 03 13:57:36 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:06 CEST