Re: [Forum] mySQL vs. Postgres

From: Jesper Fruergaard Andersen <aalug@skydiver.dk>
Date: Sun Aug 25 2002 - 21:38:12 CEST

On Sunday 25 August 2002 19:25, Mads Toftum wrote:

> For den helt simple brug er der ikke den store forskel - men
> for dem der vil udvikle ting der går ud over basal insert/select,
> så viser forskellene sig. Til forskel fra mysql 3, så har postgres
> transaktioner, subselect, triggere, views, foreign keys og bedre

Mysql har også transaktioner med InnoDB fra 3.23.34a.

-- 
Jesper
  9:38pm  up 30 days,  6:03,  7 users,  load average: 2.24, 2.44, 2.70
Received on Sun Aug 25 21:40:05 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:05 CEST