RE: [Forum] Foreningsarbejde

From: Johnny Holm <jh@team-linux.dk>
Date: Fri Aug 23 2002 - 13:02:04 CEST

Hej Aalug.

Jeg har aldrig været til nogle af de omtalte møder, men er interesseret.
Hvad med nærmere info om hvor, hvornår o.s.v.

Med venlig hilsen
Kind Regards

Johnny Holm
Stadion Allé 11
8000 Århus C
Denmark
Email-1: jhs@post6.tele.dk
Email-2: jh@team-linux.dk

-----Original Message-----
From: forum-admin@aalug.dk [mailto:forum-admin@aalug.dk] On Behalf Of
Henrik Brix Andersen
Sent: 23. august 2002 11:31
To: AaLUG Forum
Subject: Re: [Forum] Foreningsarbejde

On Fri, 2002-08-23 at 07:30, Kasper Kamp Simonsen wrote:
> Hvis vi nu aftaler at vi mødes til vores hyggemøde d. 2 sep. hvem
kommer
> så...?

Jeg kommer.

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
  "See, partitioning is easy. Err... oops."
-- 
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Fri Aug 23 13:02:07 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:04 CEST