Re: [Forum] Foreningsarbejde

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Fri Aug 23 2002 - 11:30:33 CEST

On Fri, 2002-08-23 at 07:30, Kasper Kamp Simonsen wrote:
> Hvis vi nu aftaler at vi mødes til vores hyggemøde d. 2 sep. hvem kommer
> så...?

Jeg kommer.

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
  "See, partitioning is easy. Err... oops."
Received on Fri Aug 23 11:30:35 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:04 CEST