Re: [Forum] Foreningsarbejde

From: Jens Rohde <jens@unix.dk>
Date: Fri Aug 23 2002 - 07:40:31 CEST

On Fri, 2002-08-23 at 07:30, Kasper Kamp Simonsen wrote:

> Hvis vi nu aftaler at vi mødes til vores hyggemøde d. 2 sep. hvem kommer
> så...?

Count me in...

/Jens
Received on Fri Aug 23 07:35:21 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:03 CEST