[Forum] SV: Forum digest, Vol 1 #593 - 9 msgs

From: søren svendsen <sgs@femkant.dk>
Date: Wed Aug 21 2002 - 15:11:15 CEST

Som absolut newbie i linux, tror jeg at sådanne "møder" ville kunne
komme "min slags" til gode. Jeg vil støtte op omkring at bibeholde AALUG
som forening, for jeg tror at personlig hjælp sommetider er bedre end
dette forum, da jeg ofte ikke forstår et ord af de mails der er posted.
        -Søren
Received on Wed Aug 21 15:11:18 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:03 CEST