Re: [Forum] Foreningsarbejde

From: Lars Erik Sørensen <lars_erik_soerensen@get2net.dk>
Date: Tue Aug 20 2002 - 22:47:48 CEST

tir, 2002-08-20 kl. 22:13 skrev Henrik Brix Andersen:
> On Tue, 2002-08-20 at 21:56, Mads Toftum wrote:
> > Var det evt. en ide at varme op med et lille hyggemøde hvor de der er
> > interesserede i at AALUG fortsætter som en forening kan møde op og give
> > deres bidrag til diskussionen om hvilken form det skal tage i fremtiden,
> > inden vi finder ud af om vi skal indkalde til EOGF for videreføre eller
> > for at nedlægge AALUG.
>
> Jeg mener heller ikke, at vi bør kaste os hovedkuls ud i en EOGF
> (Ekstraordinær generalforsamling) "bare" fordi én person siger han vil
> møde op (Vi har trods alt mange medlemmer at repræsentere).
>
> Jeg støtter derfor Mads' forslag om at arrangere et hyggemøde, hvor de
> interesserede kan møde op og ytre deres holdninger/ideer om AaLUGs
> fremtid. Herefter kan der (re)indkaldes til EOGF.
>
> Da der højest sandsynligt vil være folk, der har interesse i at komme
> til sådant en møde, men af den ene eller anden grund er forhindrede,
> synes jeg vi bør starte ud med en diskussion her på forum (dejligt at
> se, at den er godt i gang). Denne diskussion kan så danne oplæg for
> debatten den pågældende hyggeaften.
>
> Måske dette hyggemøde om AaLUGs fremtid kunne afvikles den 2. september,
> hvor vi allerede har et hyggemøde på kalenderen?
> God ide.
> Mvh
> ./Brix
> --
> Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
>
> "See, partitioning is easy. Err... oops."
>
>
> Lars Sørensen
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue Aug 20 22:48:44 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:03 CEST