Re: [Forum] Foreningsarbejde

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Tue Aug 20 2002 - 22:13:18 CEST

On Tue, 2002-08-20 at 21:56, Mads Toftum wrote:
> Var det evt. en ide at varme op med et lille hyggemøde hvor de der er
> interesserede i at AALUG fortsætter som en forening kan møde op og give
> deres bidrag til diskussionen om hvilken form det skal tage i fremtiden,
> inden vi finder ud af om vi skal indkalde til EOGF for videreføre eller
> for at nedlægge AALUG.

Jeg mener heller ikke, at vi bør kaste os hovedkuls ud i en EOGF
(Ekstraordinær generalforsamling) "bare" fordi én person siger han vil
møde op (Vi har trods alt mange medlemmer at repræsentere).

Jeg støtter derfor Mads' forslag om at arrangere et hyggemøde, hvor de
interesserede kan møde op og ytre deres holdninger/ideer om AaLUGs
fremtid. Herefter kan der (re)indkaldes til EOGF.

Da der højest sandsynligt vil være folk, der har interesse i at komme
til sådant en møde, men af den ene eller anden grund er forhindrede,
synes jeg vi bør starte ud med en diskussion her på forum (dejligt at
se, at den er godt i gang). Denne diskussion kan så danne oplæg for
debatten den pågældende hyggeaften.

Måske dette hyggemøde om AaLUGs fremtid kunne afvikles den 2. september,
hvor vi allerede har et hyggemøde på kalenderen?

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
  "See, partitioning is easy. Err... oops."
Received on Tue Aug 20 22:13:26 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:03 CEST