Re: [Forum] Foreningsarbejde

From: Lars Erik Sørensen <lars_erik_soerensen@get2net.dk>
Date: Tue Aug 20 2002 - 21:34:27 CEST

tir, 2002-08-20 kl. 00:40 skrev Claus Ladekjær Wilson:
>
> Vil du være venlig at uddybe for cyberfolket, hvad betydning det har, at
> aalug er en forening. Hvad har aalug været hidtil?
>
En oplagt og konkret er allerede nævnt: For at låne
offentlige/halvoffentlige lokaler kræves der ofte en ansvarlig forening.
Jeg tror, at vi står bedre i vores argumentation overfor bl.a kommuner
når vi er en forening. Jeg ser min interesse for Linux også som
politisk- og derudover er jeg måske bare lidt gammeldags, så
diskussionen er også spændende for mig.

Forening eller ej så har jeg glæde af at møde til "hyggeaftener" selv om
andet arbejde har forhindret det en tid

Jeg ved ikke hvad aalug har været tidligere.
>
> Mandag den 19. august 2002 20:55 skrev du:
> > Hej.
> >
> > Det korte af det lange er, at jeg sammen med nogle andre vil gøre et
> > stykke arbejde for at Aalug kan fungere som forening.
> > Hvis der ar andre der har mod på at prøve igenigen synes jeg vi skal
> > prøve at finde et nyt tidspunkt for generalforsamling, hvor vi ved vi
> > kan.
> >
> > Lars Sørensen
>
> --
> Hilsen / Greetings
> Claus Ladekjær Wilson
> Kirkedammen 19, 2.th
> 8000 Århus C
> tlf. 86112234
> mail: clw@get2net.dk
> ***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
>
> Lars Sørensen
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue Aug 20 21:35:23 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:03 CEST