Re: [Forum] Foreningsarbejde

From: Jens Rohde <jens@unix.dk>
Date: Tue Aug 20 2002 - 10:57:19 CEST

On Tue, 2002-08-20 at 00:40, Claus Ladekjær Wilson wrote:

Hej

> Vil du være venlig at uddybe for cyberfolket, hvad betydning det har, at
> aalug er en forening. Hvad har aalug været hidtil?

Det tror jeg godt jeg kan svare på. AaLUG er en forening, med bestyrelse
og vedtægter. Problemet er, at der ikke har været så meget opbakning om
den foreningsmæssige side af sagen på det seneste.

Men jeg vil da hilse en "genoplivning" velkommen. Hvis der fortsat skal
arrangeres aftener i AaLUG-regi er vi nødt til at være en forening, da
vi ellers vil få svært ved at få stillet lokaler til rådighed.

Undertegnede står selvfølgelig fortsat til rådighed med indlæg, i det
omfang jeg har noget at fortælle om.

/Jens
Received on Tue Aug 20 10:52:07 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:02 CEST