Re: [Forum] Foreningsarbejde

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Tue Aug 20 2002 - 00:40:34 CEST

Vil du være venlig at uddybe for cyberfolket, hvad betydning det har, at
aalug er en forening. Hvad har aalug været hidtil?

Mandag den 19. august 2002 20:55 skrev du:
> Hej.
>
> Det korte af det lange er, at jeg sammen med nogle andre vil gøre et
> stykke arbejde for at Aalug kan fungere som forening.
> Hvis der ar andre der har mod på at prøve igenigen synes jeg vi skal
> prøve at finde et nyt tidspunkt for generalforsamling, hvor vi ved vi
> kan.
>
> Lars Sørensen

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Tue Aug 20 00:43:18 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:02 CEST