Re: [Forum] Opfordring til at deltage

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Thu Aug 15 2002 - 14:33:24 CEST

Suk,

On Tue, 2002-08-13 at 21:09, Henrik Brix Andersen wrote:
> Med en medlemsskare på over 500 burde der være flere, der er villige til
> at gøre en lille indsats for at AaLUG som forening overlever.

Det lader ikke til at være tilfældet; jeg må have været for optimistisk
da jeg skrev min tidligere E-mail. Ud over bestyrelsen dukkede der ET
(1) menigt medlem fra AaLUG op til gårsdagens ekstraordinære
generalforsamling. Naturligvis valgte vi fra bestyrelsensside at ikke
gennemføre dagsordenen.

Er interessen for AaLUG så lille? Er der virkeligt ingen, der har lyst
til at gøre en indsats? Husk på, det er ikke bestyrelsen alene, der får
AaLUG til at køre rundt. Ja, det vil sige, det er det jo åbenbart lige
nu.

Hvordan ser fremtiden for AaLUG ud? Hvad skal vi gøre, for at øge
interessen for sådan vores medlemmer (læs: jer) ønsker at være med til
at tegne foreningen?

Brix
Bestyrelsesmedlem, AaLUG

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
  "See, partitioning is easy. Err... oops."
Received on Thu Aug 15 14:33:24 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:02 CEST