[Forum] Opfordring til at deltage

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Tue Aug 13 2002 - 21:09:03 CEST

Hej,

Som nævnt på announce listen holder AaLUG ekstraordinær
generalforsamling i morgen, onsdag. På programmet er bl.a. valg af
medlemmer til bestyrelsen.

For dem af jer, der ikke var med til den ordinære generalforsamling (Det
må være mange), kan jeg fortælle, at vi havde store problemer med at få
folk til at stille op til bestyrelsesposter, hvilket er ærgerligt.

Med en medlemsskare på over 500 burde der være flere, der er villige til
at gøre en lille indsats for at AaLUG som forening overlever.

Min opfordring er at møde op i morgen, og hvis man har lyst og tid,
stille op til bestyrelsen. Det kræver ikke at man har været medlem i
flere år, kender alt til Linux eller at man ønsker at bruge 10 timer om
ugen på det. Hvad det kræver er, at man har lyst til at deltage i
planlægningen/struktureringen af den lokale Linux brugergruppe, AaLUG.

For øjeblikket er vi kun fire (4) personer i bestyrelsen, hvilket efter
vores mening desværre ikke er helt nok. Alt afhængig af om
ændringsforslagene bliver vedtaget i morgen skal vi bruge 1-3 nye
ansigter i bestyrelsen for at blive fuldtallige.

Med venlig hilsen,
Brix
Bestyrelsesmedlem, AaLUG

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
  "See, partitioning is easy. Err... oops."
Received on Tue Aug 13 21:09:02 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:02 CEST