[Forum] Re: Oberon OS (7.8.02)

From: Kaj Krinsmøe <kkrinsmoe@stofanet.dk>
Date: Wed Aug 07 2002 - 21:03:22 CEST

Hi,
Er der nogen i Linux miljøet, der bruger eller kender, Oberon-systemet?
            Kaj Krinsmøe
            mailto:kkrinsmoe@stofanet.dk
Received on Wed Aug 07 21:02:00 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:02 CEST