Re: [Forum] kerne 2.4.19 og kernel hacking

From: Torben Andersen <the.beauty@get2net.dk>
Date: Mon Aug 05 2002 - 13:14:19 CEST

Mads Toftum wrote:

>On Sun, Aug 04, 2002 at 06:14:59PM +0200, Torben Andersen wrote:
><html>
>
>Kunne du ikke godt lade være med at sende til listen i html.
>
>tia.
>
>vh
>
>Mads Toftum
>
>
Ok er rettet.

Torben
Received on Mon Aug 05 13:14:19 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:01 CEST