Re: [Forum] [RH7.3]/etc/sysconfig/hwconf

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Mon Aug 05 2002 - 12:52:05 CEST

On Thu, 2002-08-01 at 22:19, Svend Erik Venstrup wrote:
> Er der en som bruger RH 7.3 der vil se om filen
> "/etc/sysconfig/hwconf".
>
> Forsat anvendes i RH?

Det gør den.

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
  "See, partitioning is easy. Err... oops."
Received on Mon Aug 05 12:52:08 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:01 CEST