Re: [Forum] [debian - Woody]/etc/sysconfig/hwconf

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Thu Aug 01 2002 - 22:10:44 CEST

Lars Clausen wrote:

> On Thu, 01 Aug 2002, Svend Erik Venstrup wrote:
> > Læs lige:
> >
> > http://www.infodrom.org/Debian/tips/neighbour.html
>
> Av, det er skam godt at vide.

Ja ikke.

Jeg har dyrket det lidt!!

Det viser sig at, det er muligt at bruge kommandoen "ifdown lo" og derved
slå "local loopback" fra. Jeg kan ikke lige se formålet, men det kan tænkes at der
er et.

Jeg mener formålet med at den ikke er slået til automatisk, og at den kan slåes
fra.

Når "local loopback" er slået fra kommer fejlmeddelelsen"neighbour table
overflow", men den kommer ikke efter kommandoen "ifup lo" . Det viser sig at
kommandoerne " auto lo" samt "auto eth0"
starter de pågældende interfaces når maskinen booter, hvilket også står i linket,
det kan også tænkes at mit manglende overblik over "Debian GNU/Linux" gør, at jeg
ikke vidste dette.

For fuldstændigheds skyld har jeg vedlagt "/etc/network/interfaces" Det var et
lykke træf at jeg kom til at se på "/etc/network/" og alle de *.bak- forsøg der
var der. Det bragte mig på sporet af løsningen.

ibm:~$ cat /etc/network/interfaces
iface lo inet loopback
auto lo

iface eth0 inet static
        address 192.168.0.5
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
auto eth0
ibm:~$

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Thu Aug 01 22:10:39 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:01 CEST