Re: [Forum] [debian - Woody]/etc/sysconfig/hwconf

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Thu Aug 01 2002 - 00:03:42 CEST

Lars Clausen wrote:

-[snip]-

> >
> > Jeg bruger modulet "eepro100"
> >
> > ibm:/floppy$ modprobe eepro100
> > ibm:/floppy$ lsmod
> [...]
> > eepro100 14888 0 (unused)
> [...]
> > ibm:/floppy$ifup eth0
> > ifup: interface eth0 already configured
> > ibm:/floppy$ ifconfig
> > ibm:/floppy$
> >
> >
> > eepro100 installeres tilsyneladende fint, men at "ifconfig" ikke giver
> > nogen tilbagemelding, undrer mig
>
> Det er en god idé at bruge /etc/init.d/networking start i stedet for ifup.
> Efterdi eepro100 loader fint, er det ikke et modulproblem, men snarere et
> problem med din netværksopsætning. Kommer der noget interessant i
> /var/log/syslog hvis du kører /etc/init.d/networking restart?
>
> -Lars
>
>

ibm:/$ /etc/init.d/networking restart
Reconfiguring network interfaces: Don't seem to be have all the variables for
eth0/inet.
done.
ibm:/

ibm:/$ tail -f /var/log/syslog
Jul 31 22:23:01 ibm kernel: neighbour table overflow
Jul 31 22:34:37 ibm kernel: ne2k-pci.c: v1.02 for Linux 2.2, 10/19/2000, D.
Becker/P. Gortmaker, http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html
Jul 31 22:34:37 ibm kernel: ne2k-pci.c: No useable cards found, driver NOT
installed.
Jul 31 22:38:01 ibm /USR/SBIN/CRON[2377]: (mail) CMD ( if [ -x /usr/sbin/exim -a
-f /etc/exim/exim.conf ]; then /usr/sbin/exim -q ; fi)
Jul 31 22:38:01 ibm kernel: neighbour table overflow
Jul 31 22:38:01 ibm kernel: neighbour table overflow
Jul 31 22:53:01 ibm /USR/SBIN/CRON[2406]: (mail) CMD ( if [ -x /usr/sbin/exim -a
-f /etc/exim/exim.conf ]; then /usr/sbin/exim -q ; fi)
Jul 31 22:53:01 ibm kernel: neighbour table overflow
Jul 31 22:53:01 ibm kernel: neighbour table overflow
Jul 31 22:53:37 ibm kernel: VFS: Disk change detected on device fd(2,0)

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Thu Aug 01 00:03:23 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:00 CEST