Re: [Forum] [debian - Woody]/etc/sysconfig/hwconf

From: Lars Clausen <lrclause@cs.uiuc.edu>
Date: Wed Jul 31 2002 - 19:57:18 CEST

On Wed, 31 Jul 2002, Svend Erik Venstrup wrote:
> Hej AaLUG
>
> I RH6.1 findes der en file "/etc/sysconfig/hwconf", som
> indeholder en ovrsigt over "HW" i den konkrete maskine.
[...]
> Dette er meget brugbart.
>
> Findes der en tilsvarende file i "Debian GNU/Linux" , eller
> kan den info som findes i denne file stykes sammen fra
> flere andre filer?

En smule søgning gav os et ganske imponerende program: si. si giver info
om *alt* på maskinen. Det er smukt.

-Lars

-- 
Lars Clausen (http://shasta.cs.uiuc.edu/~lrclause)| Hårdgrim of Numenor
"I do not agree with a word that you say, but I   |----------------------------
will defend to the death your right to say it."   | Where are we going, and
    --Evelyn Beatrice Hall paraphrasing Voltaire  | what's with the handbasket?
Received on Wed Jul 31 19:57:18 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:00 CEST