[Forum] [debian - Woody]/etc/sysconfig/hwconf

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Wed Jul 31 2002 - 17:02:51 CEST

Hej AaLUG

I RH6.1 findes der en file "/etc/sysconfig/hwconf", som
indeholder en ovrsigt over "HW" i den konkrete maskine. I
denne file er man i stand til at skabe sig et overblik over
hvilke moduler (drivere)
Der bruges af de enkelte enheder i, se følgende:

class: NETWORK
bus: PCI
detached: 0
driver: 3c59x
desc: "3Com Corporation|3c905C-TX [Fast Etherlink]"
vendorId: 10b7
deviceId: 9200

På den anden side er man også i stand til at se om der
findes enheder uden modul (driver), se følgende:

class: AUDIO
bus: PCI
detached: 0
driver: unknown
desc: "Creative Labs|SB Live!"
vendorId: 1102
deviceId: 0002

Dette er meget brugbart.

Findes der en tilsvarende file i "Debian GNU/Linux" , eller
kan den info som findes i denne file stykes sammen fra
flere andre filer?

Et spørgsmål i sammen hæng med det forangående, findes der
i "Debian GNU/Linux - Woody" et modul(driver ) til
"Netkortet Intel52559" i bekræftende fald hvad kaldes det?

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Wed Jul 31 17:02:35 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:00 CEST