[Forum] hpijs, gs og HP 5550

From: Torben Andersen <the.beauty@get2net.dk>
Date: Fri Jul 26 2002 - 14:19:16 CEST

Jeg har et problem med ovenstående. Jeg brugte til at starte med hpijs
1.0 (std RH 7.3), men læste, at hpijs er kommet i en version 1.2. Jeg
hentede den, hentede gs 7.05 kompilerede begge, lavede et par links til
fonts, hvorefter printeren intet vil ! :-(

Jeg installerede så den gamle hpijs og den originale gs (RH) og ....
intet virker. lpq giver flg. fejlmeddelelser som user og root:

   [toran@0x83a490ca toran]$ lpq
   Printer: lpco@0x83a490ca
    Queue: 1 printable job
    Server: pid 1507 active
    Unspooler: pid 1528 active
    Status: attempt 2, sleeping 10 before retry at 16:48:26.218
    Rank Owner/ID Class Job Files
Size Time
   active(attempt-2) toran@0x83a490ca+506 A 506 doc/pstricks/jens
3499984 16:48:24
   error toran@0x83a490ca+542 A 542 ERROR: job removal requested

   [toran@0x83a490ca toran]$ su root
   Password:
   [root@0x83a490ca toran]# lpq
   Printer: lpco@0x83a490ca
    Queue: no printable jobs in queue
    Server: no server active
    Status: keeping error job 'toran@0x83a490ca+506' at 16:48:56.645
    Rank Owner/ID Class Job Files
Size Time
   error toran@0x83a490ca+542 A 542 ERROR: job removal requested
   error toran@0x83a490ca+506 A 506 ERROR: job removal requested

Jeg kører med kerne 2.4.19rc1. Kan nogen klogere end mig (det skulle
ikke være så svært :-)) hjælpe ??

På forhånd tak for hjælpen

Torben
Received on Fri Jul 26 14:19:18 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:59 CEST