Re: [Forum] Debian Woody-beta

From: Søren Boll Overgaard <aalug@fork.dk>
Date: Tue Jul 16 2002 - 00:29:00 CEST

On Tue, Jul 16, 2002 at 12:24:48AM +0200, Svend Erik Venstrup wrote:

[snip]
> Men jeg mener at det er forvirrende, at der står i en overskrift "Gdm", der
> skal det fortolkes som
> "Grapical display manager". Når der senere i brødteksten står "gdm" fortolkes
> det som "Gnome X display manager". Foranstående er ikke for undertegnede
> lysende klart, og jeg håber at dettte indlæg, vil være mine 17 øre til at gøre
> dette gode produkt bedre. jeg vil senere når jeg er nået til enden af
> min installation vil jeg se om der er tid til at at skrive en samlet
> redegørelse over min "lidelshistorie" jeg er ovenikøbet begyndt at lave notater
> til dette.

Den letteste måde at kommunikere den slags ønsker om ændringer til maintaineren
af installationen er via http://bugs.debian.org/. Hvis ellers der følger en god
forklaring med et sådant ønske (hvad der gør i det her tilfælde), så plejer
folk at være ok til at tage imod input.

Evt. kan du prøve at installere programmet reportbug (apt-get install
reportbug), der automatiserer det der kan automatiseres ved bug-reports.

-- 
Søren O.                    ,''`. 
                       : :' :
public key: finger boll <at> db.debian.org  `. `' 
                        `-
Received on Tue Jul 16 00:28:59 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:58 CEST