Re: [Forum] Debian Woody-beta

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Jul 16 2002 - 00:24:48 CEST

Søren Boll Overgaard wrote:

> On Mon, Jul 15, 2002 at 10:00:24PM +0200, Svend Erik Venstrup wrote:
>
> > Hvilken kreteier skal bruges ved valget ?
>
> Det er (stort set) et spørgsmål om hvad du bedst kan lide at kigge på.
> Som Mads skriver, så er xdm plain vanilla X. Ingen fancy features, bare en
> grafisk version af den almindelige username/password prompt.
>
> Kdm og Gdm giver flere muligheder, i form af valg mellem forskellige
> windowmanagere ved login. Med mindre din maskine har flere brugere, eller du
> skifter windowmanager med jævne mellemrum, så er xdm nok vejen at gå.

Der var to mål med at skrive den mail, den ene var selv at få info.

Den anden var at gøre et godt produkt bedre. Jeg vil indledningsvis sige at når
jeg synes at jeg kender nok til systemet "Debian GNU/Linux" , vil det være det
eneste som er installeret her.
 Men jeg mener at det er forvirrende, at der står i en overskrift "Gdm", der
skal det fortolkes som
 "Grapical display manager". Når der senere i brødteksten står "gdm" fortolkes
det som "Gnome X display manager". Foranstående er ikke for undertegnede
lysende klart, og jeg håber at dettte indlæg, vil være mine 17 øre til at gøre
dette gode produkt bedre. jeg vil senere når jeg er nået til enden af
min installation vil jeg se om der er tid til at at skrive en samlet
redegørelse over min "lidelshistorie" jeg er ovenikøbet begyndt at lave notater
til dette.

Jeg ved udmærket at jeg er et primitivt væsen, men min opfattelse af
tilværelsen går på at det er bedre at få noget fra hånden, end at have en
desktop med "fancy features". Altså hellere bruge ram'en til hurtige
aplikationer til det daglige arbejde, end til en fancy desktop.

Tak for de to svar, med hensyn til det sidste, om kalenderen, må jeg jo arbejde
hen imod at blive så dygtig at jeg kan hjælpe lidt til.

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Tue Jul 16 00:23:59 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:58 CEST