Re: [Forum] Debian Woody-beta

From: Søren Boll Overgaard <aalug@fork.dk>
Date: Mon Jul 15 2002 - 23:52:34 CEST

On Mon, Jul 15, 2002 at 10:00:24PM +0200, Svend Erik Venstrup wrote:

> Hvilken kreteier skal bruges ved valget ?

Det er (stort set) et spørgsmål om hvad du bedst kan lide at kigge på.
Som Mads skriver, så er xdm plain vanilla X. Ingen fancy features, bare en
grafisk version af den almindelige username/password prompt.

Kdm og Gdm giver flere muligheder, i form af valg mellem forskellige
windowmanagere ved login. Med mindre din maskine har flere brugere, eller du
skifter windowmanager med jævne mellemrum, så er xdm nok vejen at gå.

-- 
Søren O.                    ,''`. 
                       : :' :
public key: finger boll <at> db.debian.org  `. `' 
                        `-
Received on Mon Jul 15 23:52:33 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:58 CEST