Re: [Forum] [Fwd: Under the Brim | Red Hat | July 2002]

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Fri Jul 12 2002 - 12:03:58 CEST

On Fri, 2002-07-12 at 09:57, Svend Erik Venstrup wrote:
> Jeg håber det er ok med lidt nyheder???

Nyhedsbreve, som dem fra Red Hat hører efter min mening ikke hjemme på
en mailingliste som forum. Hvis man virkeligt ønsker at delagtiggøre
andre omkring en specifik nyhed, så anbefaler jeg, at man sender et link
til nyheden samt en kort, forklarende tekst.

Dette sparer også en del båndbredde. Et nyhedsbrev såsom det fremsendte
"Under the Brim" fylder 33kb, hvor en "normal" mail her på listen fylder
1-2kb.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Fri Jul 12 12:04:01 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:57 CEST