[Forum] Regulære udtryk [regex]

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Jul 12 2002 - 09:41:31 CEST

Hej AaLUG

Er det muligt at sotere en file,

således at alle forekomster som er forskellige fra

" en streng som - denne"

listes på en file.

Jeg tænker på noget i denne retning:

find /sti/foofile | grep [^en streng som - denne] >>
file.txt

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Fri Jul 12 09:33:27 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:57 CEST