Re: [Forum] verificere RPM pakker

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Jul 12 2002 - 09:18:32 CEST

Svend Erik Venstrup wrote:

> Hej AaLUG
>
> Prøver at verificere RPM pakker.
>
> [root@Svend /root]# gpg --import /mnt/cdrom/RPM-GPG-KEY
> bash: gpg: command not found
>
> Hvad gør jeg så, der må jo mangle et program, eller hvad.

Jeg har løst problemet, det som forvirrede var at der findes

to programmer med "nesten" identiske navne

PGP [Pretty Good Privacy]
GPG [GNU Privacy Guard]

>
>
> --
> Hilsen svend
> (-;>/
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Fri Jul 12 09:10:30 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:57 CEST