[Forum] verificere RPM pakker

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Jul 12 2002 - 07:47:15 CEST

Hej AaLUG

Prøver at verificere RPM pakker.

[root@Svend /root]# gpg --import /mnt/cdrom/RPM-GPG-KEY
bash: gpg: command not found

Hvad gør jeg så, der må jo mangle et program, eller hvad.

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Fri Jul 12 07:39:12 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:57 CEST