Re: [Forum] Netværks opsætning Debian Woody

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Tue Jul 09 2002 - 11:02:33 CEST

On Tue, 2002-07-09 at 06:44, Svend Erik Venstrup wrote:
> irda0
> Jeg tror det er en infrarød port, som jeg ikke vidste
> fandtes på maskinen.

Jep. Det er en infrarød port.

> tap0
> Jeg tror det er en tape streamer, som senere skal mointeres
> på maskinen

Umm... Niks.Læs mere om ethertap her:
http://www.linuxhq.com/kernel/v2.4/doc/networking/ethertap.txt.html

Mht dine opsætningsproblemer: Jeg kender ikke meget til Debian, men har
du prøvet at kigge i deres online dokumentation?
http://www.debian.org/doc/

Ellers prøv at kigge på "Linux Networking HOWTO":
http://www.tldp.org/HOWTO/Net-HOWTO/

Du kan få et overblik over de mange Debian pakker her:
http://www.debian.org/distrib/packages

XFree86 4.2:
Søren Boll Overgaard hjalp for nyligt Kasper Simonsen med samme problem:
Tilføj følgende til din "/etc/apt/sources.list":

deb ftp://ftp.nlc.no/pub/debian/x4.2 sid/i386/
deb-src ftp://ftp.nlc.no/pub/debian/x4.2 sid/source/

Herefter kan du køre "apt-get update"... det kræver selvfølgelig at du
får sat netværk op først ;)

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Tue Jul 09 11:02:37 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:57 CEST