[Forum] Netværks opsætning Debian Woody

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Jul 09 2002 - 06:44:08 CEST

Hej AaLUG

Jeg har installeret woody fra CD-skiver, således der er en
text
konsol der kører.

Spørgsmål 1:

Hvorledes skaffer jeg mig et overblik over hvad der er på de
forskellige CD-skiver [ der er jo 8 stk. Så det virker lidt
uoverskueligt]. Jeg havde troet at det var muligt at finde
programmer, drivere og andet godt. med kommandoen:

$ apt-cache aearch "foo"

Men så vidt jeg kan se virker det kun på program pakker,
således at det ikke er muligt at finde programmet "dos2unix"
som er i programpakken "sysutils". Det må gerne være en
rigtig novice forklaring.

Spørgsmål 2:

Jeg har, som tidligere skrevet, sovet i timen og fået købt
en maskine med et lidt atypisk grafikkort " Matrox G450 4X
AGP dual head". Dette netkort findes der ikke en driver til
i standardudgaven af woody. Se nedenfor fra

http://www.xfree.org/current/Status18.html#18

Summary:
 All hardware supported in 3.3.6 is also supported in 4.2.0.
The G450 and G550 are supported only in 4.2.0.

Fra min konkrete installation i /usr/X11R6/man/man4/mga.4.gz

Fremgår at kortet G450 ikke er understøttet.

Dette vil altså sige at jeg skal have fat en patch
til"xfree4.2.0" , dette kræver at jeg skal have adgang til
nettet !!!
Hvilket leder frem til næste spørgsmål.

Spørgsmål 3:

Mit loklae net:

server(Svend):
eth0 = IP 192.168.135.153
eth1 = IP 192.168.0.1

aktuel maskine(ibm):
eth0 = IP 192.168.0.5

fra /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.5
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1

Så langt så godt.

Men jeg kan ikke pinge 192.168.0.1 fra 192.168.0.5
eller 192.168.0.5 fra 192.168.0.1

Hvilket under mig. Det har jeg kundet tidligere!!

$ ifconfig

Viser at der.
Foruden de forventede:

ol
eth0

eksistere to mere som jeg ikke tidligere har set :

irda0
Link encap: IrLAP HWaddr: a0:63:aa:c5
....

tap0
Link encap: Ethernet HWaddr: FE:ED:00:00:00:00
inet addr:192.168.0.1 Bcast: 0.0.0.0 mask:
255.255.255.255
....

$ locate irda0
/dev/irda0
/vaR/look/LCK..tap0

$ locate tap0
$

irda0
Jeg tror det er en infrarød port, som jeg ikke vidste
fandtes på maskinen.

tap0
Jeg tror det er en tape streamer, som senere skal mointeres
på maskinen

Hvorledes fjerner jeg disse to?

Hjælp Hjælp!! Jeg har haft min nye maskine stående i 3
måneder, og svinet er endnu ikke i luften.

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Tue Jul 09 06:35:05 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:57 CEST