[Forum] test

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Jul 02 2002 - 11:05:13 CEST

Hej Aalug

Dette er blot en test for at se om mali serveren fungerer.

Hvormår kommer hjemmesiden i luften???

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Tue Jul 02 10:57:52 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:56 CEST