[Forum] Problem med iptables

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Sun Jun 30 2002 - 20:57:40 CEST

Hej!

Hvordan kan jeg specificere, at en RULE skal gælde for flere forskellige
protokoller?

iptables -A ulog -p UDP,TCP --dport 22 -j ULOG --ulog-nlgroup 1 --ulog-prefix "SSH Remote Login Protocol: "

Ovenstående giver følgende fejl:

iptables v1.2.5: unknown protocol `udp,tcp' specified
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

Håber nogen kan hjælpe... hurtigt.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Sun Jun 30 20:57:42 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:55 CEST