Re: [Forum] Re: Ur

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Thu Jun 27 2002 - 18:33:07 CEST

On Thu, 2002-06-27 at 20:19, Internetsnedkeren wrote:
> > Hvad står der i filen /etc/sysconfig/clock ?
> Der står således:
> ARC=false
> UTC="no"
> ZONE=Europe/Copenhagen

Ok, dvs. at din Linux box er sat op til at køre på en maskine, hvor
BIOS'ens ur IKKE kører UTC.

Står din BIOS til dansk normaltid?

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Thu Jun 27 18:33:11 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:54 CEST