Re: [Forum] IPtables redirect problem

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Wed Jun 26 2002 - 13:50:19 CEST

On Tue, 2002-06-25 at 20:06, NightVision wrote:
> virker fint den skriver IP'en for begge netkort interfaces (intern/ekstern)
> Mit eth1 kort er det eksterne, som den nok kun skal skrive ip'en fra.

Som Kasper Hald skrev:

ifconfig eth1 | grep "inet addr" | awk '{print $2;}' |
awk -F':' '{print $2;}'

> Hvordan skriver jeg variablen med kommandoen ovenfor?

Inde i det script, som du bruger til at sætte port redirect op i, kan du
f.eks. skrive følgende:

ETH1_IP=`ifconfig eth1 | grep "inet addr" | awk '{print $2;}' | awk
-F':' '{print $2;}'`

Herefter indeholder variablen $ETH1_IP den eftersøgte IP.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Wed Jun 26 13:50:17 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:53 CEST