Re: [Forum] Firewall output

From: Jesper Fruergaard Andersen <aalug@skydiver.dk>
Date: Mon Jun 24 2002 - 00:27:53 CEST

On Sunday 23 June 2002 19:46, you wrote:
> Det er din syslog der er sat til at vise på skærmen - kig i
> /etc/syslog.conf Du skal se efter en linie der ender med /dev/console -
> hvis du fjerner den bliver der ikke dumpet til console længere. Alternativt
> kan du pege den på en logfil (hvis ikke filen eksisterer i forvejen, så
> hust at touch'e den inden du genstarter syslog)

Hvis ikke det hjælper så prøv at se på -c til klogd.

-- 
Jesper
 00:26:59 up 1 day, 10:49, 14 users,  load average: 2.13, 2.10, 1.68
Received on Mon Jun 24 00:28:24 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:53 CEST