Re: [Forum] Services

From: Andreas Bach Aaen <abach@mail1.stofanet.dk>
Date: Sun Jun 23 2002 - 18:38:30 CEST

Lørdag den 22. juni 2002 13:54 skrev Morten Liebach:

> Hvis maskinen kun skal være firewall er det iøvrigt en god ting at
> skrabe installationen så totalt som overhovedet muligt, men det kan
> i nogen tilfælde være et temmelig stort arbejde med Linux ... :)

Her kan jeg anbefale:
http://leaf.sourgeforge.net
Det er en firewall distribution, der er baseret på debian. Den er kogt
ned til at kunne ligge på en floppy.
Vælg Bering distributionen. Her får du ip-tables med i købet.

Mvh

-- 
 /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_  /\ _ _ ,_
/¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) /¨¨\.-|(-'| )
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
grep -r 'Andreas Bach Aaen' /usr/src/linux
Received on Sun Jun 23 18:39:12 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:52 CEST