Re: [Forum] Services

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Sat Jun 22 2002 - 11:58:01 CEST

On Sat, 2002-06-22 at 11:47, Kasper Kamp Simonsen wrote:
> Jeg skal bruge ssh på til at få fat i maskinen, så det er fint nok, men hvad
> med de andre 3? hvad er det og hvordan lukker jeg for dem?

Prøv at køre kommandoen "setup" som root. Her vælges "System services"
(du kan evt. trykke F1 for at se en hjælpetekst).

Hvis ovenstående kommando ikke er tilgængelig, så prøv at kigge på
kommandoen "chkconfig".

Kig evt. også i filerne under /etc/xinet.d/ for beskrivelser af de
forskellige services.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Sat Jun 22 11:58:05 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:52 CEST