Re: [Forum] iptables log monitor?

From: NightVision <nightvision@boolean.dk>
Date: Fri Jun 21 2002 - 22:31:10 CEST

Min fejl.. jeg misforstod det bare.

Undskyld.

- Rune Johannesen
Esbjerg

----- Original Message -----
From: "Henrik Brix Andersen" <brix@scienceworld.dk>
To: "AaLUG Forum" <forum@aalug.dk>
Sent: Friday, June 21, 2002 9:31 PM
Subject: Re: [Forum] iptables log monitor?

On Fri, 2002-06-21 at 21:26, NightVision wrote:
> Jeg bruger programmet IPtraf til at overvåge vores kollegienet.

Det er ikke et program til netovervågning, jeg søger. Det er et
iptables/netfilter logfile parser program i realtime (og gerne med GUI),
jeg søger.

Til at overvåge netværkstrafik foretrækker jeg ethereal:
http://www.ethereal.com

> Ellers kan du jo søge på Google :)

Ja.......?

./Brix

--
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
--
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Fri Jun 21 22:30:56 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:51 CEST