Re: [Forum] iptables log monitor?

From: Jens Rohde <jens@rohde.dk>
Date: Fri Jun 21 2002 - 09:40:21 CEST

plof!

> Hvilke værktøjer bruger folk til at analysere, hvem der forsøger at
> tiltvinge sig adgang til hvad på ens maskine (over netværk)?

Ruby... jeg lavede nogle små scripts der parsede mine logfiler, og
lavede en report... overvejede sågar på et tidspunkt at samle
oplysningerne sammen i en mysql-database, men fik det aldrig realiseret.

Men ellers vil jeg tro, at du kan komme langt med sed/awk ell. lign.

Men ellers har jeg fået logwatch anbefalet, har dog ikke selv nået at
kigge nærmere på det.

/Jens

-- 
"One Unix to rule them all, One Resolver to find them,
One IP to bring them all and in the zone to bind them."
Received on Fri Jun 21 09:40:42 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:51 CEST