Re: [Forum] stofascript

From: Internetsnedkeren <gunner@internetsnedkeren.dk>
Date: Sun Jun 16 2002 - 21:15:57 CEST

søndag den 16. juni 2002 18:59 skrev du:
> Jeg kører kde og har lagt den ind i ~/.kde/Autostart + at jeg har lagt den
> som ikon på skrivebordet, så jeg kan aktivere den når som helst.
Smart, det virker.

Tak til alle.
/gunner
Received on Sun Jun 16 21:17:12 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:51 CEST