SV: [Forum] Opera

From: Kasper Kamp Simonsen <kks@monsters.dk>
Date: Thu Jun 13 2002 - 22:37:04 CEST

> Jeg går ud fra, at du gerne vil indtaste en ny URL? - det er F2, så
> vidt jeg husker.

Takker, hele to måder at gøre tigene på

/Kasper
Received on Thu Jun 13 22:37:36 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:50 CEST