Re: [Forum] Opera

From: Jens Rohde <jens@rohde.dk>
Date: Thu Jun 13 2002 - 09:31:23 CEST

Uhm... davs

> Finder der ikke en keyboard genvej så man kommer tilbage i
addressebaren?

Jeg går ud fra, at du gerne vil indtaste en ny URL? - det er F2, så
vidt jeg husker.

/Jens

-- 
"One Unix to rule them all, One Resolver to find them,
One IP to bring them all and in the zone to bind them."
Received on Thu Jun 13 09:31:23 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:49 CEST