Re: [Forum] MySQL

From: <frier@daimi.au.dk>
Date: Mon Jun 03 2002 - 21:07:56 CEST

Quoting Kasper Kamp Simonsen <kasperks@it.dk>:

> Lige to hurtige spørgsmål om mysql, da jeg ikke rigtig kan finde
> svaret i den online manual.
...
> 2: når man opretter en tabel kan man så give et felt en
> default værdien now?

Hvis du med 'now' mener et timestamp, så jo. Med insert og update opdateres det
første timestamp med aktuelt tidspunkt, hvis du ikke eksplicit tildeler feltet
et andet tidspunkt.

Mvh Christian frier
Received on Mon Jun 03 21:07:55 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:49 CEST