SV: [Forum] Kerne kompilering

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Mon May 20 2002 - 20:25:52 CEST

>> make[2] *** [ksyms.o] Error 1
>> make[2] leaving directory '/usr/src/linux-2.4.18/kernel'
>> make[1] *** [first_rule] Error 2
>> make[1] leaving directory '/usr/src/linux-2.4.18/kernel'
>> make : *** [_dir_kernel] Error 2
>>
>> Nogen der ved hvad det betyder?

> Hvad skriver processen lige inden ovenstående linier?

/usr/src/linux-2.4.18/includes/linux/kernel_stat.h: In function
'kstat_irqs':
/usr/src/linux-2.4.18/includes/linux/kernel_stat.h:48: 'smp_num_cpus'
undelared (first use in this function)
/usr/src/linux-2.4.18/includes/linux/kernel_stat.h:48: Each undeclared
identifier is reported only once
/usr/src/linux-2.4.18/includes/linux/kernel_stat.h:48: for each function it
appearts in.)

/Kasper
Received on Mon May 20 20:25:54 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:47 CEST