Re: [Forum] ftp

From: Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
Date: Mon May 20 2002 - 13:23:18 CEST

On Sun, 2002-05-19 at 22:24, Helge Christiansen wrote:
> Hvorledes aktiverer man Red Hat 7.3 hvis man ønsker den skal optræde som FTP-server i et lokalnetværk ??

Først og fremmest skal du have en ftp server installeret. Jeg kan
anbefale wu-ftpd.

Hvis du skal køre anonym ftp, så skal pakken anon-ftp (eller noget i den
retning) også installeres.

Dernæst skal du ind og vælge at ftp serveres startes ved boot. Dette
gøres vha. kommandoen setup (som root). Her kan du vælge punktet
system-services.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Mon May 20 13:23:10 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:46 CEST