SV: [Forum] ftp

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Sun May 19 2002 - 23:52:34 CEST

> Hvorledes aktiverer man Red Hat 7.3 hvis man ønsker den skal optræde
> som FTP-server i et lokalnetværk ??

- log ind som root
- skriv setup i en term
- vælge "system services"

Her kan du så vælge hvilke services der skal være aktiveret og
hvilket der ikke skal.

/Kasper
Received on Sun May 19 23:52:32 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:03:46 CEST